Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

lauantai 10. maaliskuuta 2012

Va-lo-ku-vi-a :)

Pu-nai-nen  tuo-li on mu-ka-va
Den röda stolen år bekväm
This red chair is comfortable

Ku-ka lu-ki-si mi-nul-le taas?
Vem skulle läsa för mig igen?
Who could read to me again?

Tä-mä on Alf-red mun ka-veri ko-to-na
Här är Afred min vän hemma
This is Alfred my friend at home

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti