Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

torstai 6. helmikuuta 2014

Han-ki kan-taa

Kuul-kaa  tä-nä  aa-mu-na  o-li  ki-va  jut-tu.

Kun  me-nin  u-los  lu-mi  nars-kui  ja  jut-te-li  mi-nun  tas-sun  al-la.

Nou-sin  kor-keal-le  ki-nok-sel-le  ei-kä  u-pot-ta-nut  yh-tään.

O-lin  val-koi-sen  lu-mi-kuk-ku-lan  kin-gi.

Se  o-li   haus-kaa.


Tä-nään  ha-lu-ai-sin  kuul-la  tal-vi-sa-tu-ja.

Tie-dän  et-tä on  sel-lai-nen  kir-ja,

 jos-sa  ka-ni  sääs-tää lunta  sii-lil-le, jo-ka  ei  o-le  näh-nyt  kos-kaan  lun-ta.


Mi-kä-hän  sen  kir-jan  ni-mi  on?

Muis-tai-si-ko  jo-ku?