Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

lauantai 22. lokakuuta 2011

PII-RUS-TUK-SIA

I-HA-NI-A  KUK-KI-A

JÄÄ-TE-LÖ-NA-MI-A

SI-NI-NEN  KUK-KA. MI-NUN  VÄRI!

TYK-KÄÄN PAL-LOIS-TA

SU-LOI-NEN  SII-LI

PRUSHA O-SAA KIR-JOIT-TAA JO TO-SI HY-VIN

Mi-KÄ MAA VILKET LAND?

HEI


SAIN  TÄ-MÄN   E-RI  KI-VAN  POS-TI-KOR-TIN  UL-KO-MAIL-TA  SYN-TY-MÄ-PÄI-VÄ-NÄ.  O-SAAT-KO  AR-VA-TA  MIS-TÄ  MAAS-TA  SE  TU-LI?


VOIT  KÄY-DÄ  SEL-LON  KIR-JAS-TOS-SA  KAT-SO-MAS-SA  POS-TI-KOR-T-TE-JA TUO-LI-NI  TA-KA-NA. KIIN-NI-TÄN  AI-NA  KAIK-KI  KOR-TIT  SIN-NE.


SIEL-LÄ ON NYT TÄ-MÄ-KIN KORT-TI.


SEL-LON KIR-JAS-TO ON ES-POOS-SA, LEPPÄ-VAA-RAS-SA.
HEJ


JAG FICK DET HÄR KORTET PÅ MIN FÖDELSEDAG. 


KAN DU GISSA FRÅN VILKET LAND KORTET HADE SKICKATS? 


DU KAN SE PÅ ALLA MINA KORT I SELLO BIBLIOTEKET PÅ VÄGGEN BAKOM MIN RÖDA LÄSSTOL. 


SELLO BIBLIOTEKET HITTAR DU I ALBERGA I ESBO.tiistai 18. lokakuuta 2011

JON-PAL SIA-TOK-KII paljon kiitoksia

HA-LU-AN SA-NO-A KAI-KIL-LE YS-TÄVIL-LE-NI OI-KEIN PAL-JON KII-TOK-SIA KUN TU-LIT-TE MI-NUN SYNT-TÄ-REIL-LE.


O-LI I-HAN U-PE-A JUH-LA-PÄIVÄ. MEI-TÄ O-LI 77 PAI-KAL-LA.


AN-TEEK-SI TÄ-TI ET-TÄ PIS-SIN TEI-TIN LAH-KEEL-LE. PIS-SAT-TI NIIN :(


KII-TOS FINN-TE-SE-RIN VÄ-KI JA I-SÄ PEC-CO LAH-JOIS-TA.
O-LEN OTET-TU ET-TÄ TU-LIT-TE PAI-KAN-PÄÄL-LE. I-HA-NA JUT-TU.


SIS-KOIL-LE KII-TOS PUL-LAS-TA JA TA-KIS-TA JA
SII-TÄ ET-TÄ EDUS-TIT-TE NIIN U-PEI-NA SU-KU-A.


SEL-LON KIR-JAS-TON VÄEL-LE KII-TOS KÄR-SI-VÄL-LI-SYY-DES-TÄ.


LAP-SET,  SKAN-NAAN PII-RUS-TUK-SI-A VÄ-HI-TEL-LEN TÄN-NE.


HAU!    HA-LA-UK-SI-A KAI-KIL-LE.

maanantai 10. lokakuuta 2011

sa-taa

Tä-nään sa-taa  pal-jon.

O-lin  ul-koi-le-mas-sa  ja tas-su-ja  ru-pe-si pa-lel-ta-maan.

Op-pi-sinko-han ku-to-maan vil-la-suk-ki-a?

Kir-jas-tos-sa on pal-jon suk-ka-kir-jo-ja.

tiistai 4. lokakuuta 2011

Ti-las-to-a

Voit-te-ko  ku-vi-tel-la,  et-tä   o-let-te  kat-so-neet  tä-tä  blo-gi-a-ni   jo   y-li   5000   ker-taa.

Voi kii-tos

 kii-tos  Pal-jon.

Uu-si Pa-lat-si lap-sil-le

Tuk-hol-maan on a-vat-tu   uu-si   las-ten   Pa-lat-si   Rid-dar-hol-men   ni-mi-seen  paik-kaan.

Sin-ne   voi-vat   men-nä   kaik-ki   6 - 18   vuo-ti-aat   lap-set   ja   nuo-ret.

Se on sel-lai-nen oles-ke-lu- ja e-lä-mys-paik-ka. Vaih-teek-si jo-tain uut-ta ki-vaa!