Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

torstai 28. heinäkuuta 2011

KOI RAL LE VET TÄ

E män tä ni    ru pe si    tuu naa maan   koi ril le   ja   ih mi sil le    ve si pul lo ja,   et tei vät    kaik ki   pul lot   me ne   i han   se kai sin.  Pö pöt   ei vät   nyt  tar tu!

maanantai 25. heinäkuuta 2011

BÖRJEN AI-KA-TAU-LU

SEL-LON   KIRJAS-TOSSA

26.7.   TIIS-TAI-NA  KLO 13

3.8      KES-KI-VIIK-KONA   KLO 13

10.8    KES-KI-VIIK-KO-NA  KLO 13

17.8.   KES-KI-VIIK-KO-NA  KLO 13

28.8    SUN-NUN-TAI-NA  KLO 13

MITT NAMN :D WUFFF

Mitt namd betyder något!!  Jag är den som hjälper :-)

Börje är en variant av Birger som är ett gammalt fornnordiskt namn, som betyder 'den som hjälper' eller 'beskyddare'.
Børge är den danska och norska stavningen.
Börje var mycket vanligt under 1940-talet men är i dag mycket ovanligt som tilltalsnamn/förstanamn bland de yngsta.

(wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rje )


Tack Marit att du hittade detta. Jag blev jätte glad!

Te-le-vi-sioon ?

En-si  vii-kon   maa-nan-tai-na  ha-lu-aa   jo-ku   tä-ti  teh-dä  mi-nus-ta  oh-jel-maa.


He   ha-lu-a-vat   tot-ta-kai  tei-tä   lap-sia   mu-kaan   sii-hen  oh-jel-maan.


Te-vee sa-noi  tu-le-van-sa   noin  2  tun-nin  a-jaksi   fil-maamaan.

Tu-le-vat-ko-han   he   klo  1?  Vai mo-nel-ta?  En vie-lä   tie-dä.

Tä-mä on se  Show-Hau oh-jel-ma:

http://www.showhau.fi/artikkeli/ShowHau-TV

Pos-ti-kort-teja

Sloveniasta

Englannista

Amerikasta
Kii-tos  pos-ti-kor-teis-ta! 

O-len  saa-nut  nii-tä  3 kap-pa-let-ta  lo-ma-ni  ai-ka-na.

Lai-toin   ne  tän-ne  kun  tu-lin   ko-tiin.

Ne o-vat  kaik-ki   ul-ko-mail-ta.

sunnuntai 17. heinäkuuta 2011

Todistettavasti rekisteröity

heips!
Jokunen koiranomistaja on halunnut varmistua siitä, että olen ihan oikea koira ja rotukoira ja laillinen mamu.
Siispä tässä rekisteriotteeni. En aio julkaista rokotustodistuksiani tai passiani.
Toivon, että tämä riittää vakuudeksi.

Hau hau ja vuf vuf.


Nä-ke-tä-mi-siin.

=  BÖRJE  =

lauantai 16. heinäkuuta 2011

PYHTÄÄN KIRJASTO

mi-nä vie-rai-lin Pyh-tään kau-niis-sa  kir-jastos-sa.  Se on sim-pu-kan muo-toi-nen  ja jär-ven ran-nal-la.


http://www.kyyti.fi/sites/default/files/pyhtaa_0_0.jpg?1248087790

HES-KE-RI?

MI-NÄ   O-LIN   RET-KEL-LÄ   POR-VOON   LÄ-HEL-LÄ.
SIEL-LÄ  O-LI I-HAN   OU-TO  TIEN  NI-MI

HES-KE-RIN-TIE


SE   ON  KÄÄN-NÖS  RUOTSIN   SA-NAS-TA  HÄST KÄRRS VÄGEN


SE  TAAS   TAR-KOIT-TAA  HE-VOS-KÄR-RYN-TIE-TÄ.

MUT-TA  NYT   NE KÄR-RYT  ON HES-KE-RIT.

SUO-MES-SA   ON  KI-VAA   MAT-KUSTAA.

O-LET-KO   SI-NÄ  MUM-MO-LAS-SA?

Börje miettii

maanantai 11. heinäkuuta 2011

Koi-ra-puis-tos-sa

O-len   tä-nään   ol-lut   koi-ra-puis-tos-sa.

Ta-pa-sin   siel-lä  ki-van  chi-hua-huan  ni-mel-tä  La-ku.

Se-kin o-li  syn-ty-nyt  Ka-li-for-nias-sa.  Se  o-li   ol-lut   kau-pan ik-ku-nas-sa  myy-tä-vänä.

Nyt   se sit-ten   a-suu   Suo-mes-sa.  Se o-li   ai-ka   sööt-ti!

Moi   sit-ten   taas!

perjantai 8. heinäkuuta 2011

Muu-mi-peik-ko ek-syy

O-len   saa-nut   lah-jak-si  luuk-ku-kir-jan!

MUU-MI-PEIK-KO   EK-SYY

Pal-jon  kii-tok-sia   si-nul-le  Sa-mu-li!

Tä-mä   o-li  ki-va  yl-lä-tys.  Kun  tu-len töi-hin  lue-taan  tä-tä   yh-des-sä.

Voit   pyy-tää  äi-tiä  tai i-sää  va-raamaan  lu-ku-a-jan  it-sel-lesi  Sel-lon  kir-jas-ton  Las-ten-maas-ta.


Ta-va-taan!

sunnuntai 3. heinäkuuta 2011

AR-VAA MI-KÄ TÄ-MÄ ON?


ON-KO  SE
A)  PURJE
B) PAPERI
C) JOUT-SEN  MAM-MAN PYL-LY

LU-KU-KOI-RAN KE-SÄ PÄI-VIÄ

MI-NÄ  JA  E-DI  OL-LAAN  UI-TU  PAL-JON. KOI-RIL-LE  ON O-LE-MAS-SA O-MIA  UI-MA-RAN-TO-JA.


MI-NU-A  NAU-RAT-TAA !  E-MÄN-TÄÄ  EI MÄR-KÄ  SÄN-KY  NAU-RA-TA