Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

tiistai 28. kesäkuuta 2011

RAN-TAKUN-NOS-SA

MI-NÄ  O-LEN OP-PI-NUT  KUN-NOL-LA  UI-MAAN. SIK-SI EN O-LE OI-KEIN  E-DUS-TUS-KUN-NOS-SA.

ON HY-VÄ  ET-TÄ  MI-NUL-LA  ON  LO-MA.  O-LEN I-HAN KO-KO  A-JAN  MÄR-KÄ.

KUM-MA  KYL-LÄ  HAI-SEN VAIN  HY-VÄL-LE  EN OL-LEN-KAAN  PA-HAL-LE  KOI-RAN  KAR-VAL-LE.

MI-NÄ HAU-KUN VÄ-HÄN  LII-KAA PUR-JE-VE-NEI-TÄ. SII-TÄ EI PERHE TYK-KÄÄ.

MU-KA-VAA KE-SÄ-PÄI-VÄÄ SI-NUL-LE

torstai 23. kesäkuuta 2011

KII-TOS PII-RUS-TUK-SIS-TA

TÄS-SÄ  ON BÖR-JE!
NINA,  NALLE PUH ON KIVA KIRJA!

ERIKA TACK FÖR DEN FINA TECKNINGEN


TACK FÖR DET FINA BREVET

keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

Lukuemäntä kirjoittaa

Nyt minä Sellon Börje päästän lukuemäntäni ääneen:

Kaikki eivät ymmärrä miksi pitäisi lukea koiralle.
Toiset taas ymmärtävät tosi hyvin mistä on kyse.

Sellaisia koiria, joille on luettu ja luetaan on varmasti ollut perheissä aina.
Mutta tänä vuonna tänä kesänä Börje on Sellon kirjaston oma lukukoira.

Kouluttaminen ja treenaaminen takaa koiralle työn ja vapaa-ajan tarkan rajan.
Börje on vielä pentu. Nyt mennään treenaamisen alkutaipaleella ja koiranpennulla on oltava koiranpennun elämä. Se ei ole lelu. Siksi myös työajat ovat rajoitetut ja lomaakin on paljon.

Koiraa ja arkaa lukijaa on suojeltava. Heidän keskinäinen hetkensä on osattava turvata - on luotava maaginen taikapiiri, jonka sisälle mahtuvat vain karvaiset korvat ja luettu tarina.

Lukukoiraa on pari kertaa eri keskustelupalstoilla kritisoitu siitä, että nyt se korvaisi vanhempien kiinnostuksen lapsen lukemaan opettelussa. Näin ei suinkaan ole. Monet vanhemmat ovat tulleet mukaan Börjen luo ja varanneet häneltä lapselle lukuaikaa. Sitä voi lukea kotona ja sitten taas Börjelle kirjastossa.

Idean ydin on siinä, että Börjelle kelpaa millainen lukeminen vain. Vaikka olisi ässävika, ärräsorahdus, änkytys, sana- ja tavusekoilua, hidasta tai liian nopeaa, kaikki on positiivista lukemista. Kyse on luottamuksesta Börjen ja lukijan välillä. Lukijan lukutaito, itsevarmuus ja esiintymistaitokin kasvaa hiljaa hiipien lukukoiran avulla.

Börjen kylttymätön kuunteluinto on kritiikitöntä. Ja sen antama palaute on aina fantastinen: hännän huiskaus tai moiskautus. Palkkioksi lukija antaa Börjelle pienen namin.

Toivon, että tämä kertoo hieman Börjestä ja hänen työstään Sellon kirjastossa.

Raisa

http://www.kotimaa24.fi/blogit/suositelluimmat/article/?bid=121&id=17896

tiistai 21. kesäkuuta 2011

Televisioon ja lehteen

NYT

MI-TEN  HIE-NO  JUT-TU. MI-NÄ ME-NEN  TELK-KARIIN.

MI-NUS-TA MYÖS  TEH-DÄÄN LEHTEEN JUT-TU.

HY-VÄ SEL-LO!

PORK-KA-NA-KI-SA

Hei


Nii-nalle oi-kein  pal-jon  kii-tok-sia  kun luit  ko-ko kir-jan  mi-nul-le.

Se me-ni  to-si hie-nos-ti.

Kirjan nimi oli

Juuson suuri porkkanakisa

perjantai 17. kesäkuuta 2011

LUKUKOIRAN AIKATAULU

Olen paikalla viimeisiä kertoja ennen lomaani:

 Maanantaina 20.6 klo 13-15

Tiistaina 21.6. klo 13-15

Keskiviikkona 22.6. klo 13-15


Torstaina lähden sitten lomalle ja tulen taas

Tiistaina 25.7.  klo 13  töihin.

O-len  lo-mal-la  25 hei-nä-kuu-ta as-ti.


Kir-joi-tan kyl-lä  tän-ne  lo-mal-la-kin ja  lai-tan  tän-ne  va-lo-ku-vi-a.Haushow

Te-levi-sion  Hau-show  ky-sel-li  mi-nua  hei-dän  oh-jelmaan-sa.

Mie-tin, et-tä  voi-sin  vaik-ka  men-näkin,


Ce-ci-lial-le  pal-jon ter-vei-siä ja kii-tos ki-vas-ta  ta-paami-ses-ta.

Adam  tu-let-ko  toi-sen-kin  ker-ran  lu-ke-maan  mi-nul-le?

Tä-nään  o-li  vä-hän  rau-hal-li-sem-pi  työ-päi-vä.

Ei ol-lut lii-kaa  va-lo-ku-vaa-jia.

torstai 16. kesäkuuta 2011

Börjen osoite

Mo-ni  on ha-lun-nut  lä-het-tää  pos-ti-kor-tin  mi-nul-le  ja ky-syy  o-soi-tet-ta.

Täs-sä on o-soite:

Sellon kirjasto 
Börje
Lastenmaa
PL 3611
020 70 ESPOON KAUPUNKI
Kii-tos  kor-tis-ta  Rii-na ja äip-pä.

Börje kiittää / Börje tackar

Börje   kiit-tää  tyt-töjä  pii-rus-tuk-sis-ta ja  ha-leis-ta.

An-teek-si  et-tä  mi-nul-ta  pää-si  pa-ha  ha-ju - pauk-ku.

Kii-tos  myös  i-soil-le  ty-töil-le  va-lo-ku-vaus  a-vus-ta.


Kiitos Venla oikein paljon, kun lainasti Hesarin toimittajalle kätesi kuvaan.

Artikkeli julkaistiin tänään Hesarin Kotimaa-sivulla.


Erica och Linnea,  jag tackar för fina teckningar jag fick av er.

Får jag skanna dem i bloggen?Hy-vää  ke-sää  si-nul-le-kin  Ni-ko H.


Ni-ko  lä-het-ti  mi-nul-le  kor-tin.

maanantai 13. kesäkuuta 2011

Töis-sä taas

Tä-nään  on  sa-de.

Mi-nä  o-len  kui-ten-kin  töis-sä.

Mi-nu-a  ky-sy-tään  niin  mon-ta  kertaa.

O-len  ol-lut  mo-nes-sa  leh-des-sä, ku-van  kans-sa.

Sa-taa.

On  mär-kää.

Po-jat  ha-li-vat  mi-nu-a.

Puu-ha  Pe-te  kir-ja  on  kiva.

torstai 9. kesäkuuta 2011

Po-mo

Po-mo  on naa-pu-ri  te-ras-sin  val-koi-nen  ter-ri-eri.

Se on   De-li-bee  kah-vi-lan  o-mis-ta-jan  o-ma  koi-ra.

Nyt  mei-tä  on Sel-los-sa  kak-si  ko-me-aa koi-raa.

To-sin vain mi-nä o-len  las-ten lu-ku-koi-ra.

Kii-na-lai-nen kum-mi-tä-ti

Mi-nul-la  on o-ma kii-na-lai-nen  kum-mi-tä-ti.

Hä-nen ni-men-sä  on Nancy. Hän on ki-va.

Hän  an-toi  mi-nul-le  kii-na-lai-sen  ni-men Yao-yao.


My Fairy Godmother from China,  Ms Nancy has named me Yaoyao and I just love the name.

It gives me a feeling of being something special to her. Kisses to her.

sunnuntai 5. kesäkuuta 2011

Kii-tos pos-ti kor-teis-ta


Kään-nös:

Kai-kil-le kir-jasto-lap-sil-le Suo-mes-sa.

Tä-mä on Hol-lan-nin  Arie, jol-la on tai-ka-pal-lo.
Hän toi-vot-taa mon-ta hy-myä 
Bör-jen  ja nuo-rten suo-ma-lai-sten  kas-voil-le.


Teks-ti:
Bör-jel-le  si-li-tys-on-nit-te-lut  
kir-jas-to-u-ran  al-ka-mi-sen  joh-dos-ta.

torstai 2. kesäkuuta 2011

E-KA TYÖ-PÄI-VÄ

Kii-tos  kai-kil-le   kil-teil-le  a-siak-kail-le!

Mi-nul-le  luet-tiin  3 kir-jaa.

Mi-nä  tyk-kä-sin  niis-tä