Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Virallinen R.E.A.D. koira

Ei-len   tu-li   vi-ral-li-nen   kir-je .
O-len   saa-nut  READ- koi-ran  toi-mi-lu-van   nro   3365   ja   olen   e-män-tä-ni   kans-sa   yh-des-sä   Group Lukukoira.  O-len   nyt   to-dis-tet-ta-vas-ti    ja   vi-ral-li-ses-ti    Pohjois-Eu-roo-pan  ai-no-a  ai-to  oi-ke-a  kou-lu-tuk-sen   saa-nut    Lu-ku-te-ra-pi-a-koi-ra.

On-nit-te-lu-ja o-te-taan vas-taan.


So-fi!
Kii-tos   ei-len    an-ta-mas-ta-si   a-vus-ta.
O-li-t   ai-van    i-ha-na    haas-tat-te-lus-sa    ja    sit-ten    mi-nun   dog-sit-te-ri-nä.  

torstai 23. helmikuuta 2012

Linnut lauloivat aamulla

Hei

Tänä aamuna oli ensimmäinen kerta kun oli vesisade ja linnut lauloivat ahkerasti.

Minä olin aamukävelyn jälkeen märkä,

mutta oikein iloinen.

Märkä häntä oli hupsun näköinen, kuin rotalla.

sunnuntai 19. helmikuuta 2012

Luminen sunnuntai

O-lin  tä-nään Sel-lon  kir-jas-tos-sa   töis-sä.

Siel-lä o-li  oi-kein  ki-vo-ja   ja   tai-ta-vi-a   lu-ki-joi-ta   mi-nun   vas-taan-o-tol-la.

Mi-nä tyk-kään  myös  ruot-sin-kie-les-tä.

Annille Lahteen kiitokset kuvasta!

torstai 16. helmikuuta 2012

Onnittelut Beharille

Hei Behar

Paljon onnea tupla-k:n voittamisesta.

Tosi kiva juttu, että nyt olit kirjoittanut tarinan, jossa oli kaikki tupla-konsonantit paikoillaan.

Ne ovat joskus hirmu vaikeita nuo sanat, joissa on kaksi kertaa sama kirjain.

Tsemppiä jatkoonkin!

tiistai 14. helmikuuta 2012

Lukemisvastaanotot maaliskuussa 2012


7.3.             KESKIVIIKKONA              KLO 18.30 - 19.45     FANIHETKI 18 - 18.30

18.3.           SUNNUNTAI                      KLO 13.30 - 14.45     FANIHETKI 13 - 13.30

22.3.           TORSTAI                          KLO 18.30 - 19.45     FANIHETKI 18 - 18.30

1.4.             SUNNUNTAI                      KLO 13.30 - 14.45     FANIHETKI 13 - 13.30

Varaa lukuaikaa itsellesi Sellon kirjaston Lastenmaasta
tai lähetä sähköpostia minulle lukukoira@gmail.com

maanantai 13. helmikuuta 2012

KIrjasto Omenassa !

Löydät minut Kauppakeskus Omenan kirjastosta lauantaina 25.2 klo 13 ja keskiviikkona 29.2. klo 17. Toivon tapaavani paljon uusia  kaiken ikäisiä asiakkaita.

perjantai 10. helmikuuta 2012

Ystävänpäiväkortti Afrikasta

Hei

kat-so   mi-tä sain  kau-kaa Af-ri-kas-ta as-ti.

Sain ki-rah-vi-sen  ys-tä-vän-päi-vä-ter-veh-dyk-sen.(o-li-pa pit-kä sa-na!).

Ki-rah-ve-ja ei o-le Suo-mes-sa.

Nii-tä on vaan sa-van-neil-la Af-ri-kas-sa.

Ki-rah-vi on 5 met-riä kor-ke-a. Hui!


torstai 9. helmikuuta 2012

E-män-tä-ni  sai  tä-nään ys-tä-vil-tään  ai-van i-ha-nan e-kor-tin, jos-sa  juok-see koi-ra. Se  koi-ra on eh-kä mus-ta lab-ra-do-ri.  Lai-tan lin-kin kort-tiin tä-hän  si-nul-le-kin. Sii-nä on myös muis-ti-pe-li.

http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=3345511328149&source=jl999

Entressen kirjastossa

Kii-tos  kai-kil-le  Entressen   kir-jas-tos-sa    ei-len  ol-leil-le   lu-ki-joil-le.
O-lit-te  var-maan  to-si  vä-sy-nei-tä.  Mi-nä nu-kuin aa-mul-la pit-kään.


Jäl-jet  lu-mes-sa  o-li ki-va  ta-ri-na.

keskiviikko 8. helmikuuta 2012

Tänään olen Entressessä klo 18

Hei

Minut voi tänään löytää Entressen kirjastosta. Se on oikein kva kirjasto. Siellä on poneja lastenosastolla ja värikkäitä tuoleja ja sitten siellä on aika kivan tuntuisia mattoja myös.
Kaikki on ihan lapsen kokoista :)

Oletko lukenut?

Nyt kirjoitan ilman tavuviivoja, koska eräs opettaja sanoi, ettei se ole hyvä asia.
Mitä mieltä sinä olet?


Oletko lukenut sellaista sarjaa kuin "Hyvä Henkka!" ?
Se on sellainen tavutettu sarja, jossa on ainakin 4 kirjaa.

Minulle on nyt luettu Kadonnut sukka niminen kirja.

keskiviikko 1. helmikuuta 2012

Lukemisvastaanotto Ahvenanmaalla


Hei

Maa-lis-kuus-sa   mat-kus-tan  Ah-ve-nan-maal-le   ker-to-maan  täs-tä  Es-poon  read-toi-min-nasta. Se on var-maan hyö-dyl-lis-tä?

O-len kyl-lä tääl-lä Sel-lon kir-jas-tossa maa-lis-kuus-sa kans-sa.
En mi-nä sin-ne OO-lan-tiin aio jää-dä.

Lai-tan en-si-vii-kol-la en-si kuun ai-ka-tau-lun esil-le.

lukukoiran huivi on nyt punainen

Mi-nä saan uu-den huivin!

Se  on  pu-nai-nen. Nyt  mi-nul-la  on  vii-me vuo-den ol-lut  kou-lu-lai-sen  si-ni-nen hui-vi. Se on ol-lut vä-hän sa-man  vä-ri-nen  kuin par-tio-lai-sil-la.

Uu-si   hui-vi-ni   tu-lee  a-me-rik-ka-lai-ses-ta  kou-lus-ta-ni.

O-len  nyt  pä-te-vä  lu-ku-te-ra-pi-a-koi-ra  ja  sik-si  työs-sä o-lo-a   merk-kaa-va hui-vi   on   pu-nai-nen  vaik-ka   o-len   poi-ka-koi-ra.