Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

perjantai 30. maaliskuuta 2012

Vai-ke-aa
S i l l i    vai        S i i l i

S i l l i    eller     S i i l i

S i l l i    or        S i i l i 

P a l o   vai       P a l l o

P a l o    eller    P a l l o

P a l o     or       P a l l o

tiistai 27. maaliskuuta 2012

Resfeber!

På  onsdagen  får  jag  ta  färjan  till  Åland.
Båten  heter  Amorella.


Jag  ska  jobba  på  Mariehams bibliotek  kl 18.30.
Där  träffar  jag  Elspeth, Yrsa  och läshunden  Alma.


Jag får också sova över på Hotell Park Alandia.
De tycker om hundar.


På torsdagen åker jag hem med färjan Isabella.
Före det ska jag åka lite runt i trakterna och kanske 
jag köper frimärken åt min matte.

perjantai 23. maaliskuuta 2012

Kaa-me-a er-he!

Kii-tos   TP    et-tä   he-rä-tit  mei-dät   ei-len il-lal-la.
Sii-nä   me   sän-gys-sä  kuor-sat-tiin   e-män-tä   ja   koi-rat,
kun tu-li  soit-to  et-tä   lap-set  o-dot-ta-vat.


E-män-tä  nuk-kui   mes-supäi-vän   päät-teek-si  pom-miin.

Ja  me  myö-häs-tyt-tiin   pa-has-ti!

An-teek-si  lap-set. On-nek-si  a-jan varan-neet   jak-soi-vat  o-dot-taa et-tä  e-män-tä   hu-ris-te-li  Tu-run   väy-lää töi-hin  pi-ka-pi-kaa.

Lu-paan  et-tä  tä-mä  ei tois-tu. Tu-len  vaik-ka sit-ten  yk-sin.

Täs-sä  on  Rai-sa!

lauantai 17. maaliskuuta 2012

lauantai 10. maaliskuuta 2012

Va-lo-ku-vi-a :)

Pu-nai-nen  tuo-li on mu-ka-va
Den röda stolen år bekväm
This red chair is comfortable

Ku-ka lu-ki-si mi-nul-le taas?
Vem skulle läsa för mig igen?
Who could read to me again?

Tä-mä on Alf-red mun ka-veri ko-to-na
Här är Afred min vän hemma
This is Alfred my friend at home

torstai 8. maaliskuuta 2012

Ei-len Sel-los-sa

Tä-mä on Yr-jö. Se tyk-kää lu-ke-mi-ses-taEi-len o-li taas lu-ke-mis-vas-taan-ot-to. O-li-pa hie-no  il-ta!

Kii-tos Oo-nal-le pii-rus-tuk-ses-ta ja lu-ke-mi-ses-ta. 
So-fi o-let taas y-li-ve-to vauh-dis-sa. 
Roo-sa  o-li to-si ki-va kun tu-lit vaik-ka si-nul-la o-li soit-to-tunti-kin.
An-ja H:lle kii-tos ko-ko kap-pa-leen lu-ke-mi-ses-ta. 
O-do-tan in-nol-la jat-ko-a.
As-lan  lue-taan-ko en-si ker-ral-la taas a-va-ruudes-ta ja Ju-pi-te-ris-ta? 
Mi-nä-kin tyk-käi-sin sel-lai-ses-ta Vol-vo-kai-vu-ris-ta jo-ka si-nul-la o-li mu-ka-na.

TAVATAAN TAAS!