Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Vierailulla

Nyt on hy-vä! Vai on-ko?

Tu-lin  ei-len  töi-den  kaut-ta  kotiin  yö-kyläs-tä. Tääl-lä  ko-to-na  on  i-han  mäl-sää.   Rai-sa  os-ti jo-tain  uut-ta  di-eet-ti-ruo-kaa  meil-le  kai-kil-le.  On  se  pa-haa  vaik-ka  se  y-rit-tää  se-koit-taa  sen van-haan  ruo-ka-lis-taan. So-ke-a  E-di  tyk-kää  sii-tä? Mut-ta  mi-nä  o-len-kin  herk-ku-tyy-ny.

O-lin  Un-nan (ei-kö o-le-kin kau-nis nai-sen ni-mi!) ja Ma-run  se-kä mies-ten  hoi-dos-sa  tuol-la  Kon-ti-on tiel-lä. Kon-ti-o  on  toi-nen  ni-mi  kar-hul-le.  Mut-ta en  mi-nä  näh-nyt  kar-hu-ja  vaan  koi-ri-a.