Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

maanantai 28. marraskuuta 2011

Kar ja loh jan  kir jas tos sa  te kee lu ku kis san työ tä  Mör kö  ni mi nen kis sa.


Se on  ki va  jut tu!

Mör köl le pal jon ter vei siä.

tiistai 1. marraskuuta 2011

Ru-set-te-ja

Sain  tä-nään  pa-ke-tin  A-me-ri-kas-ta.

Äi-ti-ni  Ro-sie  lä-het-ti  mi-nul-le  i-son  pa-ke-tin  ru-set-te-ja.

Hä-nen  mie-les-tään  mi-nä  kul-jen  ai-na  tuk-ka  sil-mil-lä  ja 

se  ei  o-le  yh-tään  so-pivaa  Be-ver-ly  Hill-sin  tyy-li-niek-ko-jen  mu-kaan.