Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

perjantai 23. maaliskuuta 2012

Kaa-me-a er-he!

Kii-tos   TP    et-tä   he-rä-tit  mei-dät   ei-len il-lal-la.
Sii-nä   me   sän-gys-sä  kuor-sat-tiin   e-män-tä   ja   koi-rat,
kun tu-li  soit-to  et-tä   lap-set  o-dot-ta-vat.


E-män-tä  nuk-kui   mes-supäi-vän   päät-teek-si  pom-miin.

Ja  me  myö-häs-tyt-tiin   pa-has-ti!

An-teek-si  lap-set. On-nek-si  a-jan varan-neet   jak-soi-vat  o-dot-taa et-tä  e-män-tä   hu-ris-te-li  Tu-run   väy-lää töi-hin  pi-ka-pi-kaa.

Lu-paan  et-tä  tä-mä  ei tois-tu. Tu-len  vaik-ka sit-ten  yk-sin.

Täs-sä  on  Rai-sa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti