Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

maanantai 23. tammikuuta 2012

VAL-KOI-SEN TA-LON MUS-TA KOI-RA


Sain  tä-män  hie-non  kor-tin  A-me-ri-kas-ta 
Wash-ing-ton  ni-mi-ses-tä   kau-pun-gis-ta. 
Tä-mä on pre-si-dent-ti O-ba-man  i-ki-o-ma  koi-ra . 
Sen ni-mi on BO.

perjantai 20. tammikuuta 2012

HELMIKUUN LU-KU-TUO-KI-OT

i-loi-se-na töis-sä

kii-tos ki-vas-ta lu-ku-het-kes-tä.

Mi-nä  o-len  hel-mi-kuus-sa  Sel-lon  kir-jas-tos-sasun-nun-tai-na 5.2.  sil-loin saa-daan Ru-ne-berg-in (ta-vu-tus on ??) tort-tua. 8.2. O-len Ent-res-sen kir-jas-tos-sa il-lal-la. 19.2 o-len taas sel-lon kir-jas-tos-sa. Kes-kiviik-ko-na 22.2. olen o-mas-sa sy-dän-tuo-lis-sa Sel-los-sa.

lauantai 14. tammikuuta 2012

Kun-nia-kir-ja 2011
Tä-mä   eh-ti   ol-la   vä-hän   ai-kaa   hu-kas-sa   tal-les-sa.
Mut-ta täs-sä se on nyt skan-nat-tu-na

Mi-nä o-len saa-nut  HelMet e-ri-tyis-mai-nin-nan an-si-ok-kaas-ta a-sia-kas-pal-ve-lu-työs-tä.

Mi-nul-le   tä-mä   o-li   jou-lun   a-jan   suu-rin   yl-lä-tys.  

Kii-tos   et-tä   tyk-käät-te   täs-tä    työs-tä-ni.

maanantai 9. tammikuuta 2012

Postia postilaatikosta

Tä-mä on tär-ke-ää. LUE!
Sain pos-ti-a  et-tä las-ta kiu-sa-taan. Ke-tään ei saa kiu-sa-ta.
Se on ru-maa! jo-kai-sel-la  on oi-ke-us ol-la e-ri-lai-nen.

Hyi ihmiset,
on ihan sama kiusaataanko sanomalla rumasti, haukkumalla toista tai tönimällä tai jättämällä pois leikistä toinen. Kiusatulla ihmisellä on samanlainen sydän ja samanlaiset tunteet kuin sinulla. Hänelle tulee kiusaamisesta oikein paha olo.

Uskalla puolustaa sitä luokkatoveria tai pihakaveria, jota kiusataan.
Kerro aikuisille kiusaamisesta, jos sinua kiusataan tai kaveriasi kiusataan.

Minä en voi auttaa sinua, jos et kerro nimeäsi ja koulun nimeä.
Aikuiset ihmiset voivat auttaa sinua saamaan paremman olon. 

O-li su-rul-lis-ta lu-ke-a et-tä kir-jeen kir-joit-ta-ja on i-han yk-sin il-man a-pua, kos-ka hän on vä-hän e-ri-lai-nen kuin kaik-ki  muut luo-kas-sa.


torstai 5. tammikuuta 2012

Kii-re?

Mi-nul-la on ol-lut ko-vas-ti kii-ret-tä.
Rap-sutuk-sia on tul-lut e-rit-täin pal-jon ja pos-ti-laa-tik-ko-kin on pur-sun-nut. Tyk-kään pii-rus-tuksis-ta ja lai-tan nii-tä jo-ku päi-vä vie-lä tän-ne päi-väkir-jaan.

Nyt on Rai-sa siir-tänyt uu-sia va-lokuvia ko-neel-le ja täs-sä ma-kupa-lo-ja men-neel-tä vuo-del-ta.
maanantai 2. tammikuuta 2012

LU-KU-VAS-TAAN-OT-OT AL KA VAT

Hei

Aloitan jälleen lukuvastaanotot Sellon kirjastossa.

Tammikuussa voit varata Sellon lastenosastolta Lastenmaasta lukuaikaa seuraaville päiville:

Keskiviikko 11.1.    klo 18.15 , klo 18.30, klo 18.45, klo 19.00, klo 19.15
Keskiviikko 18.1.    klo 18.15 , klo 18.30, klo 18.45, klo 19.00, klo 19.15
Sunnuntai    22.1.     klo 13.30, klo 13.45, klo 14.00, klo 14.15, klo 14.30
Keskiviikko  25.1.   klo 18.15 , klo 18.30, klo 18.45, klo 19.00, klo 19.15