Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

perjantai 17. kesäkuuta 2011

Haushow

Te-levi-sion  Hau-show  ky-sel-li  mi-nua  hei-dän  oh-jelmaan-sa.

Mie-tin, et-tä  voi-sin  vaik-ka  men-näkin,


Ce-ci-lial-le  pal-jon ter-vei-siä ja kii-tos ki-vas-ta  ta-paami-ses-ta.

Adam  tu-let-ko  toi-sen-kin  ker-ran  lu-ke-maan  mi-nul-le?

Tä-nään  o-li  vä-hän  rau-hal-li-sem-pi  työ-päi-vä.

Ei ol-lut lii-kaa  va-lo-ku-vaa-jia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti