Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

keskiviikko 1. helmikuuta 2012

lukukoiran huivi on nyt punainen

Mi-nä saan uu-den huivin!

Se  on  pu-nai-nen. Nyt  mi-nul-la  on  vii-me vuo-den ol-lut  kou-lu-lai-sen  si-ni-nen hui-vi. Se on ol-lut vä-hän sa-man  vä-ri-nen  kuin par-tio-lai-sil-la.

Uu-si   hui-vi-ni   tu-lee  a-me-rik-ka-lai-ses-ta  kou-lus-ta-ni.

O-len  nyt  pä-te-vä  lu-ku-te-ra-pi-a-koi-ra  ja  sik-si  työs-sä o-lo-a   merk-kaa-va hui-vi   on   pu-nai-nen  vaik-ka   o-len   poi-ka-koi-ra. 

                                                     

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti