Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

torstai 5. tammikuuta 2012

Kii-re?

Mi-nul-la on ol-lut ko-vas-ti kii-ret-tä.
Rap-sutuk-sia on tul-lut e-rit-täin pal-jon ja pos-ti-laa-tik-ko-kin on pur-sun-nut. Tyk-kään pii-rus-tuksis-ta ja lai-tan nii-tä jo-ku päi-vä vie-lä tän-ne päi-väkir-jaan.

Nyt on Rai-sa siir-tänyt uu-sia va-lokuvia ko-neel-le ja täs-sä ma-kupa-lo-ja men-neel-tä vuo-del-ta.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti