Työtä Arbete Work

Minun tehtäväni on kuunnella sinua.
O-lit sit-ten hy-vä tai hi-taam-pi lu-kija, o-let mi-nul-le se pa-ras lu-ki-ja.

Låna mina öron! Jag väntar på dig och berättelser du vill läsa högt för mig. Du är den bästa!

My mission is to listen.
Come and get some PAWsitive feedback!

tiistai 27. syyskuuta 2011

Ter-ve-tu-lo-a syn-ty-mä-päi-vil-le 16.10

Ter-ve-tu-lo-a  syn-ty-mä-päi-vil-le
16.10 Sel-lon kir-jas-ton au-laan klo 13-15.

Si-nä päi-vä-nä täy-tän vuo-den.
Tar-joan me-hu-a ja pul-laa sekä no-peim-mil-le o-man yl-lätys-pus-sin.

Niin kuu-le-ma pi-tää teh-dä ki-vois-sa synt-tä-ri-juh-lis-sa , sa-noi I-haa.

Synt-tä-ri-päi-vä-nä-ni ei o-le va-rat-tuja lu-ku-ai-ko-ja. Saa pai-jata!

Nä-ke-tä-mi-siin!

Voi ol-la, et-tä i-sä-ni ja sis-ko-ni tu-levat käy-mään kir-jas-tos-sa sil-loin!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti