Haushow

Te-levi-sion  Hau-show  ky-sel-li  mi-nua  hei-dän  oh-jelmaan-sa.

Mie-tin, et-tä  voi-sin  vaik-ka  men-näkin,


Ce-ci-lial-le  pal-jon ter-vei-siä ja kii-tos ki-vas-ta  ta-paami-ses-ta.

Adam  tu-let-ko  toi-sen-kin  ker-ran  lu-ke-maan  mi-nul-le?

Tä-nään  o-li  vä-hän  rau-hal-li-sem-pi  työ-päi-vä.

Ei ol-lut lii-kaa  va-lo-ku-vaa-jia.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kivoja kesäjuttuja