Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2014.

Vierailulla

Nyt on hy-vä! Vai on-ko? Tu-lin  ei-len  töi-den  kaut-ta  kotiin  yö-kyläs-tä. Tääl-lä  ko-to-na  on  i-han  mäl-sää.   Rai-sa  os-ti jo-tain  uut-ta   di-eet-ti-ruo-kaa  meil-le  kai-kil-le.  On  se  pa-haa  vaik-ka  se  y-rit-tää  se-koit-taa  sen van-haan  ruo-ka-lis-taan. So-ke-a  E-di  tyk-kää  sii-tä? Mut-ta  mi-nä  o-len-kin  herk-ku-tyy-ny. O-lin  Un-nan (ei-kö o-le-kin kau-nis nai-sen ni-mi!) ja Ma-run  se-kä mies-ten  hoi-dos-sa  tuol-la  Kon-ti-on tiel-lä. Kon-ti-o  on  toi-nen  ni-mi  kar-hul-le.  Mut-ta en  mi-nä  näh-nyt  kar-hu-ja  vaan  koi-ri-a.