Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2012.

Vai-ke-aa

Kuva
S i l l i    vai        S i i l i S i l l i    eller     S i i l i S i l l i    or        S i i l i  P a l o   vai       P a l l o P a l o    eller    P a l l o P a l o     or       P a l l o

Resfeber!

På  onsdagen  får  jag  ta  färjan  till  Åland. Båten  heter  Amorella. Jag  ska  jobba  på  Mariehams bibliotek  kl 18.30. Där  träffar  jag  Elspeth, Yrsa  och läshunden  Alma. Jag får också sova över på Hotell Park Alandia. De tycker om hundar. På torsdagen åker jag hem med färjan Isabella. Före det ska jag åka lite runt i trakterna och kanske  jag köper frimärken åt min matte.

Kaa-me-a er-he!

Kuva
Kii-tos   TP    et-tä   he-rä-tit  mei-dät   ei-len il-lal-la. Sii-nä   me   sän-gys-sä  kuor-sat-tiin   e-män-tä   ja   koi-rat, kun tu-li  soit-to  et-tä   lap-set  o-dot-ta-vat. E-män-tä  nuk-kui   mes-supäi-vän   päät-teek-si  pom-miin. Ja  me  myö-häs-tyt-tiin   pa-has-ti! An-teek-si  lap-set. On-nek-si  a-jan varan-neet   jak-soi-vat  o-dot-taa et-tä  e-män-tä   hu-ris-te-li  Tu-run   väy-lää töi-hin  pi-ka-pi-kaa. Lu-paan  et-tä  tä-mä  ei tois-tu. Tu-len  vaik-ka sit-ten  yk-sin. Täs-sä  on  Rai-sa!

Lue-taan

Kuva
Lu-ku-het-ki ! Hä-nel-lä    on   i-ha-na   hil-jai-nen    lem-pe-ä    ää-ni!

Va-lo-ku-vi-a :)

Kuva
Pu-nai-nen  tuo-li on mu-ka-va Den röda stolen år bekväm This red chair is comfortable Ku-ka lu-ki-si mi-nul-le taas? Vem skulle läsa för mig igen? Who could read to me again? Tä-mä on Alf-red mun ka-veri ko-to-na Här är Afred min vän hemma This is Alfred my friend at home

Ei-len Sel-los-sa

Kuva
Tä-mä on Yr-jö. Se tyk-kää lu-ke-mi-ses-ta Ei-len o-li taas lu-ke-mis-vas-taan-ot-to. O-li-pa hie-no  il-ta! Kii-tos Oo-na l-le pii-rus-tuk-ses-ta ja lu-ke-mi-ses-ta.  So-fi o-let taas y-li-ve-to vauh-dis-sa.  Roo-sa  o-li to-si ki-va kun tu-lit vaik-ka si-nul-la o-li soit-to-tunti-kin. An-ja H :lle kii-tos ko-ko kap-pa-leen lu-ke-mi-ses-ta.  O-do-tan in-nol-la jat-ko-a. As-lan  lue-taan-ko en-si ker-ral-la taas a-va-ruudes-ta ja Ju-pi-te-ris-ta?  Mi-nä-kin tyk-käi-sin sel-lai-ses-ta Vol-vo-kai-vu-ris-ta jo-ka si-nul-la o-li mu-ka-na. TAVATAAN TAAS!