Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2011.

KOI RAL LE VET TÄ

Kuva
E män tä ni    ru pe si    tuu naa maan   koi ril le   ja   ih mi sil le    ve si pul lo ja,   et tei vät    kaik ki   pul lot   me ne   i han   se kai sin.  Pö pöt   ei vät   nyt  tar tu!

UI-MAAN!

Kuva

BÖRJEN AI-KA-TAU-LU

SEL-LON   KIRJAS-TOSSA 26.7.   TIIS-TAI-NA  KLO 13 3.8      KES-KI-VIIK-KONA   KLO 13 10.8    KES-KI-VIIK-KO-NA  KLO 13 17.8.   KES-KI-VIIK-KO-NA  KLO 13 28.8    SUN-NUN-TAI-NA  KLO 13

MITT NAMN :D WUFFF

Mitt namd betyder något!!  Jag är den som hjälper :-) Börje är en variant av Birger som är ett gammalt fornnordiskt namn, som betyder 'den som hjälper' eller 'beskyddare' . Børge är den danska och norska stavningen. Börje var mycket vanligt under 1940-talet men är i dag mycket ovanligt som tilltalsnamn/förstanamn bland de yngsta. (wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rje  ) Tack Marit att du hittade detta. Jag blev jätte glad!

Te-le-vi-sioon ?

En-si  vii-kon   maa-nan-tai-na  ha-lu-aa   jo-ku   tä-ti  teh-dä  mi-nus-ta  oh-jel-maa. He   ha-lu-a-vat   tot-ta-kai  tei-tä   lap-sia   mu-kaan   sii-hen  oh-jel-maan. Te-vee sa-noi  tu-le-van-sa   noin  2  tun-nin  a-jaksi   fil-maamaan. Tu-le-vat-ko-han   he   klo  1?  Vai mo-nel-ta?  En vie-lä   tie-dä. Tä-mä on se  Show-Hau oh-jel-ma: http://www.showhau.fi/artikkeli/ShowHau-TV

Pos-ti-kort-teja

Kuva
Sloveniasta Englannista Amerikasta Kii-tos  pos-ti-kor-teis-ta!  O-len  saa-nut  nii-tä  3 kap-pa-let-ta  lo-ma-ni  ai-ka-na. Lai-toin   ne  tän-ne  kun  tu-lin   ko-tiin. Ne o-vat  kaik-ki   ul-ko-mail-ta.

Todistettavasti rekisteröity

Kuva
heips! Jokunen koiranomistaja on halunnut varmistua siitä, että olen ihan oikea koira ja rotukoira ja laillinen mamu. Siispä tässä rekisteriotteeni. En aio julkaista rokotustodistuksiani tai passiani. Toivon, että tämä riittää vakuudeksi. Hau hau ja vuf vuf. Nä-ke-tä-mi-siin. =  BÖRJE  =

PYHTÄÄN KIRJASTO

mi-nä vie-rai-lin Pyh-tään kau-niis-sa  kir-jastos-sa.  Se on sim-pu-kan muo-toi-nen  ja jär-ven ran-nal-la. http://www.kyyti.fi/sites/default/files/pyhtaa_0_0.jpg?1248087790

HES-KE-RI?

Kuva
MI-NÄ   O-LIN   RET-KEL-LÄ   POR-VOON   LÄ-HEL-LÄ. SIEL-LÄ  O-LI I-HAN   OU-TO  TIEN  NI-MI HES-KE-RIN-TIE SE   ON  KÄÄN-NÖS  RUOTSIN   SA-NAS-TA   HÄST KÄRRS VÄGEN SE  TAAS   TAR-KOIT-TAA  HE-VOS-KÄR-RYN-TIE-TÄ. MUT-TA  NYT   NE KÄR-RYT  ON HES-KE-RIT. SUO-MES-SA   ON  KI-VAA   MAT-KUSTAA. O-LET-KO   SI-NÄ  MUM-MO-LAS-SA? Börje miettii

Koi-ra-puis-tos-sa

Kuva
O-len   tä-nään   ol-lut   koi-ra-puis-tos-sa. Ta-pa-sin   siel-lä  ki-van  chi-hua-huan  ni-mel-tä  La-ku. Se-kin o-li  syn-ty-nyt  Ka-li-for-nias-sa.  Se  o-li   ol-lut   kau-pan ik-ku-nas-sa  myy-tä-vänä. Nyt   se sit-ten   a-suu   Suo-mes-sa.  Se o-li   ai-ka   sööt-ti! Moi   sit-ten   taas!

Muu-mi-peik-ko ek-syy

Kuva
O-len   saa-nut   lah-jak-si  luuk-ku-kir-jan! MUU-MI-PEIK-KO   EK-SYY Pal-jon  kii-tok-sia   si-nul-le  Sa-mu-li! Tä-mä   o-li  ki-va  yl-lä-tys.  Kun  tu-len töi-hin  lue-taan  tä-tä   yh-des-sä. Voit   pyy-tää  äi-tiä  tai i-sää  va-raamaan  lu-ku-a-jan  it-sel-lesi  Sel-lon  kir-jas-ton  Las-ten-maas-ta. Ta-va-taan!

AR-VAA MI-KÄ TÄ-MÄ ON?

Kuva
ON-KO  SE A)  PURJE B) PAPERI C) JOUT-SEN  MAM-MAN PYL-LY

LU-KU-KOI-RAN KE-SÄ PÄI-VIÄ

Kuva
MI-NÄ  JA  E-DI  OL-LAAN  UI-TU  PAL-JON. KOI-RIL-LE  ON O-LE-MAS-SA O-MIA  UI-MA-RAN-TO-JA. MI-NU-A  NAU-RAT-TAA !  E-MÄN-TÄÄ  EI MÄR-KÄ  SÄN-KY  NAU-RA-TA