Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2011.

RAN-TAKUN-NOS-SA

MI-NÄ  O-LEN OP-PI-NUT  KUN-NOL-LA  UI-MAAN. SIK-SI EN O-LE OI-KEIN  E-DUS-TUS-KUN-NOS-SA. ON HY-VÄ  ET-TÄ  MI-NUL-LA  ON  LO-MA.  O-LEN I-HAN KO-KO  A-JAN  MÄR-KÄ. KUM-MA  KYL-LÄ  HAI-SEN VAIN  HY-VÄL-LE  EN OL-LEN-KAAN  PA-HAL-LE  KOI-RAN  KAR-VAL-LE. MI-NÄ HAU-KUN VÄ-HÄN  LII-KAA PUR-JE-VE-NEI-TÄ. SII-TÄ EI PERHE TYK-KÄÄ. MU-KA-VAA KE-SÄ-PÄI-VÄÄ SI-NUL-LE

KII-TOS PII-RUS-TUK-SIS-TA

Kuva
TÄS-SÄ  ON BÖR-JE! NINA,  NALLE PUH ON KIVA KIRJA! ERIKA TACK FÖR DEN FINA TECKNINGEN TACK FÖR DET FINA BREVET

Lukuemäntä kirjoittaa

Nyt minä Sellon Börje päästän lukuemäntäni ääneen: Kaikki eivät ymmärrä miksi pitäisi lukea koiralle. Toiset taas ymmärtävät tosi hyvin mistä on kyse. Sellaisia koiria, joille on luettu ja luetaan on varmasti ollut perheissä aina. Mutta tänä vuonna tänä kesänä Börje on Sellon kirjaston oma lukukoira. Kouluttaminen ja treenaaminen takaa koiralle työn ja vapaa-ajan tarkan rajan. Börje on vielä pentu. Nyt mennään treenaamisen alkutaipaleella ja koiranpennulla on oltava koiranpennun elämä. Se ei ole lelu. Siksi myös työajat ovat rajoitetut ja lomaakin on paljon. Koiraa ja arkaa lukijaa on suojeltava. Heidän keskinäinen hetkensä on osattava turvata - on luotava maaginen taikapiiri, jonka sisälle mahtuvat vain karvaiset korvat ja luettu tarina. Lukukoiraa on pari kertaa eri keskustelupalstoilla kritisoitu siitä, että nyt se korvaisi vanhempien kiinnostuksen lapsen lukemaan opettelussa. Näin ei suinkaan ole. Monet vanhemmat ovat tulleet mukaan Börjen luo ja varanneet häneltä laps

Televisioon ja lehteen

NYT MI-TEN  HIE-NO  JUT-TU. MI-NÄ ME-NEN  TELK-KARIIN. MI-NUS-TA MYÖS  TEH-DÄÄN LEHTEEN JUT-TU. HY-VÄ SEL-LO!

PORK-KA-NA-KI-SA

Kuva
Hei Nii-nalle oi-kein  pal-jon  kii-tok-sia  kun luit  ko-ko kir-jan  mi-nul-le. Se me-ni  to-si hie-nos-ti. Kirjan nimi oli Juuson suuri porkkanakisa

Therapy Dogs International TDI

Kat-so-kaa-pa mil-lais-ta  työ-tä  Lu-ku-koi-rat  te-ke-vät  ul-ko-mail-la. http://www.tdi-dog.org/Introduction.aspx?Page=Children+Reading+To+Dogs+Video

LUKUKOIRAN AIKATAULU

Kuva
Olen paikalla viimeisiä kertoja ennen lomaani:  Maanantaina 20.6 klo 13-15 Tiistaina 21.6. klo 13-15 Keskiviikkona 22.6. klo 13-15 Torstaina lähden sitten lomalle ja tulen taas Tiistaina 25.7.  klo 13  töihin. O-len  lo-mal-la  25 hei-nä-kuu-ta as-ti. Kir-joi-tan kyl-lä  tän-ne  lo-mal-la-kin ja  lai-tan  tän-ne  va-lo-ku-vi-a.

Haushow

Te-levi-sion  Hau-show  ky-sel-li  mi-nua  hei-dän  oh-jelmaan-sa. Mie-tin, et-tä  voi-sin  vaik-ka  men-näkin, Ce-ci-lial-le  pal-jon ter-vei-siä ja kii-tos ki-vas-ta  ta-paami-ses-ta. Adam  tu-let-ko  toi-sen-kin  ker-ran  lu-ke-maan  mi-nul-le? Tä-nään  o-li  vä-hän  rau-hal-li-sem-pi  työ-päi-vä. Ei ol-lut lii-kaa  va-lo-ku-vaa-jia.

Börjen osoite

Kuva
Mo-ni  on ha-lun-nut  lä-het-tää  pos-ti-kor-tin  mi-nul-le  ja ky-syy  o-soi-tet-ta. Täs-sä on o-soite: Sellon kirjasto  Börje Lastenmaa PL 3611 020 70 ESPOON KAUPUNKI Kii-tos  kor-tis-ta  Rii-na ja äip-pä.

Börje kiittää / Börje tackar

Kuva
Börje   kiit-tää  tyt-töjä  pii-rus-tuk-sis-ta ja  ha-leis-ta. An-teek-si  et-tä  mi-nul-ta  pää-si  pa-ha  ha-ju - pauk-ku. Kii-tos  myös  i-soil-le  ty-töil-le  va-lo-ku-vaus  a-vus-ta. Kiitos Venla oikein paljon, kun lainasti Hesarin toimittajalle kätesi kuvaan. Artikkeli julkaistiin tänään Hesarin Kotimaa-sivulla. Erica och Linnea,  jag tackar för fina teckningar jag fick av er. Får jag skanna dem i bloggen? Hy-vää  ke-sää  si-nul-le-kin  Ni-ko H. Ni-ko  lä-het-ti  mi-nul-le  kor-tin.

Tavattavissa tiistaina 14.6 ja keskiviikkona 15.6

O-len  töis-sä  kak-si  seu-raa-vaa  päi-vää. Ta-va-taan  kir-jas-tossa  vaik- ka  sa-taa-kin. http://fi.wikipedia.org/wiki/Maltankoira

Töis-sä taas

Kuva
Tä-nään  on  sa-de. Mi-nä  o-len  kui-ten-kin  töis-sä. Mi-nu-a  ky-sy-tään  niin  mon-ta  kertaa. O-len  ol-lut  mo-nes-sa  leh-des-sä, ku-van  kans-sa. Sa-taa. On  mär-kää. Po-jat  ha-li-vat  mi-nu-a. Puu-ha  Pe-te  kir-ja  on  kiva.

Po-mo

Po-mo  on naa-pu-ri  te-ras-sin  val-koi-nen  ter-ri-eri. Se on   De-li-bee  kah-vi-lan  o-mis-ta-jan  o-ma  koi-ra. Nyt  mei-tä  on Sel-los-sa  kak-si  ko-me-aa koi-raa. To-sin vain mi-nä o-len  las-ten lu-ku-koi-ra.

Kii-na-lai-nen kum-mi-tä-ti

Mi-nul-la  on o-ma kii-na-lai-nen  kum-mi-tä-ti. Hä-nen ni-men-sä  on Nancy. Hän on ki-va. Hän  an-toi  mi-nul-le  kii-na-lai-sen  ni-men Yao-yao. My Fairy Godmother from China,  Ms Nancy has named me Yaoyao and I just love the name. It gives me a feeling of being something special to her. Kisses to her.

Kii-tos pos-ti kor-teis-ta

Kuva
Kään-nös: Kai-kil-le kir-jasto-lap-sil-le Suo-mes-sa. Tä-mä on Hol-lan-nin  Arie, jol-la on tai-ka-pal-lo. Hän toi-vot-taa mon-ta hy-myä  Bör-jen  ja nuo-rten suo-ma-lai-sten  kas-voil-le. Teks-ti: Bör-jel-le  si-li-tys-on-nit-te-lut   kir-jas-to-u-ran  al-ka-mi-sen  joh-dos-ta.

ui daan me res sä

Mi nä. o saan. ui da me res sä. Me ren.

E-KA TYÖ-PÄI-VÄ

Kuva
Kii-tos  kai-kil-le   kil-teil-le  a-siak-kail-le! Mi-nul-le  luet-tiin  3 kir-jaa. Mi-nä  tyk-kä-sin  niis-tä