Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2011.
Kar ja loh jan  kir jas tos sa  te kee lu ku kis san työ tä  Mör kö  ni mi nen kis sa. Se on  ki va  jut tu! Mör köl le pal jon ter vei siä.

Ru-set-te-ja

Kuva
Sain  tä-nään  pa-ke-tin  A-me-ri-kas-ta. Äi-ti-ni  Ro-sie  lä-het-ti  mi-nul-le  i-son  pa-ke-tin  ru-set-te-ja. Hä-nen  mie-les-tään  mi-nä  kul-jen  ai-na  tuk-ka  sil-mil-lä  ja  se  ei  o-le  yh-tään  so-pivaa  Be-ver-ly  Hill-sin  tyy-li-niek-ko-jen  mu-kaan.