Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2012.

Virallinen R.E.A.D. koira

Ei-len   tu-li   vi-ral-li-nen   kir-je . O-len   saa-nut  READ- koi-ran  toi-mi-lu-van   nro   3365    ja   olen   e-män-tä-ni   kans-sa   yh-des-sä   Group Lukukoira .  O-len   nyt   to-dis-tet-ta-vas-ti    ja   vi-ral-li-ses-ti    Pohjois-Eu-roo-pan  ai-no-a  ai-to  oi-ke-a  kou-lu-tuk-sen   saa-nut    Lu-ku-te-ra-pi-a-koi-ra. On-nit-te-lu-ja o-te-taan vas-taan. So-fi! Kii-tos   ei-len    an-ta-mas-ta-si   a-vus-ta. O-li-t   ai-van    i-ha-na    haas-tat-te-lus-sa    ja    sit-ten    mi-nun   dog-sit-te-ri-nä.  

Linnut lauloivat aamulla

Hei Tänä aamuna oli ensimmäinen kerta kun oli vesisade ja linnut lauloivat ahkerasti. Minä olin aamukävelyn jälkeen märkä, mutta oikein iloinen. Märkä häntä oli hupsun näköinen, kuin rotalla.

Luminen sunnuntai

Kuva
O-lin  tä-nään Sel-lon  kir-jas-tos-sa   töis-sä. Siel-lä o-li  oi-kein  ki-vo-ja   ja   tai-ta-vi-a   lu-ki-joi-ta   mi-nun   vas-taan-o-tol-la. Mi-nä tyk-kään  myös  ruot-sin-kie-les-tä. Annille Lahteen kiitokset kuvasta!

Onnittelut Beharille

Hei Behar Paljon onnea tupla-k:n voittamisesta. Tosi kiva juttu, että nyt olit kirjoittanut tarinan, jossa oli kaikki tupla-konsonantit paikoillaan. Ne ovat joskus hirmu vaikeita nuo sanat, joissa on kaksi kertaa sama kirjain. Tsemppiä jatkoonkin!

Lukemisvastaanotot maaliskuussa 2012

Kuva
7.3.              KESKIVIIKKONA              KLO 18.30 - 19.45      FANIHETKI 18 - 18.30 18.3.           SUNNUNTAI                       KLO 13.30 - 14.45      FANIHETKI 13 - 13.30 22.3.            TORSTAI                            KLO 18.30 - 19.45       FANIHETKI 18 - 18.30 1.4.              SUNNUNTAI                       KLO 13.30 - 14.45       FANIHETKI 13 - 13.30 Varaa lukuaikaa itsellesi Sellon kirjaston Lastenmaasta tai lähetä sähköpostia minulle lukukoira@gmail.com

KIrjasto Omenassa !

Löydät minut Kauppakeskus Omenan kirjastosta lauantaina 25.2 klo 13 ja keskiviikkona 29.2. klo 17. Toivon tapaavani paljon uusia  kaiken ikäisiä asiakkaita.

Lukukoira Börjen elämää valokuvin

Hei haluatko katsoa helmikuun valokuviani? klikkaa http://www.facebook.com/media/set/?set=a.227751407317241.53142.100002471490423&type=1&l=bf41f54fc1

Ystävänpäiväkortti Afrikasta

Kuva
Hei kat-so   mi-tä sain  kau-kaa Af-ri-kas-ta as-ti. Sain ki-rah-vi-sen   ys-tä-vän-päi-vä-ter-veh-dyk-sen .(o-li-pa pit-kä sa-na!). Ki-rah-ve-ja ei o-le Suo-mes-sa. Nii-tä on vaan sa-van-neil-la Af-ri-kas-sa. Ki-rah-vi on 5 met-riä kor-ke-a. Hui!
E-män-tä-ni  sai  tä-nään ys-tä-vil-tään  ai-van i-ha-nan e-kor-tin, jos-sa  juok-see koi-ra. Se  koi-ra on eh-kä mus-ta lab-ra-do-ri.  Lai-tan lin-kin kort-tiin tä-hän  si-nul-le-kin. Sii-nä on myös muis-ti-pe-li. http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=3345511328149&source=jl999

Entressen kirjastossa

Kuva
Kii-tos  kai-kil-le  Entressen   kir-jas-tos-sa    ei-len  ol-leil-le   lu-ki-joil-le. O-lit-te  var-maan  to-si  vä-sy-nei-tä.  Mi-nä nu-kuin aa-mul-la pit-kään. Jäl-jet  lu-mes-sa  o-li ki-va  ta-ri-na.

Tänään olen Entressessä klo 18

Hei Minut voi tänään löytää Entressen kirjastosta. Se on oikein kva kirjasto. Siellä on poneja lastenosastolla ja värikkäitä tuoleja ja sitten siellä on aika kivan tuntuisia mattoja myös. Kaikki on ihan lapsen kokoista :)

Oletko lukenut?

Kuva
Nyt kirjoitan ilman tavuviivoja, koska eräs opettaja sanoi, ettei se ole hyvä asia. Mitä mieltä sinä olet? Oletko lukenut sellaista sarjaa kuin "Hyvä Henkka!" ? Se on sellainen tavutettu sarja, jossa on ainakin 4 kirjaa. Minulle on nyt luettu Kadonnut sukka niminen kirja.

Lukemisvastaanotto Ahvenanmaalla

Kuva
Hei Maa-lis-kuus-sa   mat-kus-tan  Ah-ve-nan-maal-le   ker-to-maan  täs-tä  Es-poon  read-toi-min-nasta. Se on var-maan hyö-dyl-lis-tä? O-len kyl-lä tääl-lä Sel-lon kir-jas-tossa maa-lis-kuus-sa kans-sa. En mi-nä sin-ne OO-lan-tiin aio jää-dä. Lai-tan en-si-vii-kol-la en-si kuun ai-ka-tau-lun esil-le.

lukukoiran huivi on nyt punainen

Kuva
Mi-nä saan uu-den huivin! Se  on  pu-nai-nen. Nyt  mi-nul-la  on  vii-me vuo-den ol-lut  kou-lu-lai-sen  si-ni-nen hui-vi. Se on ol-lut vä-hän sa-man  vä-ri-nen  kuin par-tio-lai-sil-la. Uu-si   hui-vi-ni   tu-lee  a-me-rik-ka-lai-ses-ta  kou-lus-ta-ni. O-len  nyt  pä-te-vä  lu-ku-te-ra-pi-a-koi-ra  ja  sik-si  työs-sä o-lo-a   merk-kaa-va hui-vi   on   pu-nai-nen  vaik-ka   o-len   poi-ka-koi-ra.