Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2011.

PII-RUS-TUK-SIA

Kuva
I-HA-NI-A  KUK-KI-A JÄÄ-TE-LÖ-NA-MI-A SI-NI-NEN  KUK-KA. MI-NUN  VÄRI! TYK-KÄÄN PAL-LOIS-TA SU-LOI-NEN  SII-LI PRUSHA O-SAA KIR-JOIT-TAA JO TO-SI HY-VIN

Mi-KÄ MAA VILKET LAND?

Kuva
HEI SAIN  TÄ-MÄN   E-RI  KI-VAN  POS-TI-KOR-TIN  UL-KO-MAIL-TA  SYN-TY-MÄ-PÄI-VÄ-NÄ.  O-SAAT-KO  AR-VA-TA  MIS-TÄ  MAAS-TA  SE  TU-LI? VOIT  KÄY-DÄ  SEL-LON  KIR-JAS-TOS-SA  KAT-SO-MAS-SA  POS-TI-KOR-T-TE-JA TUO-LI-NI  TA-KA-NA. KIIN-NI-TÄN  AI-NA  KAIK-KI  KOR-TIT  SIN-NE. SIEL-LÄ ON NYT TÄ-MÄ-KIN KORT-TI. SEL-LON KIR-JAS-TO ON ES-POOS-SA, LEPPÄ-VAA-RAS-SA. HEJ JAG FICK DET HÄR KORTET PÅ MIN FÖDELSEDAG.  KAN DU GISSA FRÅN VILKET LAND KORTET HADE SKICKATS?  DU KAN SE PÅ ALLA MINA KORT I SELLO BIBLIOTEKET PÅ VÄGGEN BAKOM MIN RÖDA LÄSSTOL.  SELLO BIBLIOTEKET HITTAR DU I ALBERGA I ESBO.

JON-PAL SIA-TOK-KII paljon kiitoksia

HA-LU-AN SA-NO-A KAI-KIL-LE YS-TÄVIL-LE-NI OI-KEIN PAL-JON KII-TOK-SIA KUN TU-LIT-TE MI-NUN SYNT-TÄ-REIL-LE. O-LI I-HAN U-PE-A JUH-LA-PÄIVÄ. MEI-TÄ O-LI 77 PAI-KAL-LA. AN-TEEK-SI TÄ-TI ET-TÄ PIS-SIN TEI-TIN LAH-KEEL-LE. PIS-SAT-TI NIIN :( KII-TOS FINN-TE-SE-RIN VÄ-KI JA I-SÄ PEC-CO LAH-JOIS-TA. O-LEN OTET-TU ET-TÄ TU-LIT-TE PAI-KAN-PÄÄL-LE. I-HA-NA JUT-TU. SIS-KOIL-LE KII-TOS PUL-LAS-TA JA TA-KIS-TA JA SII-TÄ ET-TÄ EDUS-TIT-TE NIIN U-PEI-NA SU-KU-A. SEL-LON KIR-JAS-TON VÄEL-LE KII-TOS KÄR-SI-VÄL-LI-SYY-DES-TÄ. LAP-SET,  SKAN-NAAN PII-RUS-TUK-SI-A VÄ-HI-TEL-LEN TÄN-NE. HAU!    HA-LA-UK-SI-A KAI-KIL-LE.

On-nit-te-lu-ja ja pii-rus-tuk-sia

Kuva

sa-taa

Kuva
Tä-nään sa-taa  pal-jon. O-lin  ul-koi-le-mas-sa  ja tas-su-ja  ru-pe-si pa-lel-ta-maan. Op-pi-sinko-han ku-to-maan vil-la-suk-ki-a? Kir-jas-tos-sa on pal-jon suk-ka-kir-jo-ja.

Ti-las-to-a

Voit-te-ko  ku-vi-tel-la,  et-tä   o-let-te  kat-so-neet  tä-tä  blo-gi-a-ni   jo   y-li   5000   ker-taa. Voi kii-tos  kii-tos  Pal-jon.

Uu-si Pa-lat-si lap-sil-le

Tuk-hol-maan on a-vat-tu   uu-si   las-ten   Pa-lat-si    Rid-dar-hol-men   ni-mi-seen  paik-kaan. Sin-ne   voi-vat   men-nä   kaik-ki   6 - 18   vuo-ti-aat   lap-set   ja   nuo-ret. Se on sel-lai-nen oles-ke-lu- ja e-lä-mys-paik-ka. Vaih-teek-si jo-tain uut-ta ki-vaa!